Záruční doba začíná převzetím zboží zákazníkem a je stanovena na 24 měsíců. Jako záruční list slouží „faktura" přiložená ke zboží.

Reklamační řízení se zahajuje, když zákazník předloží reklamovanou obuv (krabice není nutností), vyplněný reklamační list a již výše zmiňovanou fakturu nebo doklad, kterým zákazník prokáže koupi obuvi. Obuv musí být důkladně vyčištěná, suchá a hygienicky nezávadná. Pokud by byla obuv při reklamaci hygienicky závadná (vlhká, nevyčištěná, špinavá), vyhrazujeme si právo okamžitě reklamaci zamítnout.

Vy, jakožto zákazník si můžete vybrat způsob reklamace. Tím se myslí: vrácení peněz, výměna a oprava. Posouzení ale záleží na prodejci, který nejpozději do 30 dnů ode dne dodání reklamovaného zboží rozhodne, jakým způsobem bude reklamace vyřízena.

Doporučujeme, aby zákazník reklamaci uplatnil co nejdříve, od zjištění problému/vady na obuvi. Delší užívání poškozené obuvi může vady rozšířit, může tak dojít k problematičtějšímu vyřízení reklamace.

Při výběru obuvi dbejte na to, aby zvolený typ, velikost a tvar přesně odpovídaly Vašim potřebám. Nevhodně zvolený druh obuvi, velikosti, šíře nebo tvar obuvi nemohou být důvodem k pozdější reklamaci. Při vybírání obuvi zvažte také účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování obuvi. Je žádoucí předcházet všem faktorům nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost obuvi, jako např. vysoká intenzita užívání obuvi (nedoporučujeme používat každodenně stejnou obuv), používání obuvi k nevhodnému účelu, praní obuvi apod. Pro zachování dobrého stavu obuvi a její plné funkčnosti je nutná pravidelná údržba. K ošetřování obuvi používejte pouze prostředky k tomu určené.

Nesprávná nebo nedostatečná údržba obuvi podstatně zkracuje její plnou funkčnost a životnost. Záruční doba a životnost obuvi jsou různé pojmy. Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání může být životnost obuvi kratší než poskytovaná záruka. Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců.

Abyste byli s naším výrobkem maximálně spokojeni co možná nejdéle, poskytneme Vám několik rad, jak zakoupené zboží správně udržovat a ošetřovat.

Více naleznete na stránce ----> "Péče o boty" ZDE

 

To Top